ก๊าซ

ก๊าซ

ท่อก๊าซแรงดันสูง ก๊าซออกซิเจน ท่อก๊าซแรงดันสูง 2000 PSI ก๊าซออกซิเจน จาก ไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ (TGP)
ท่อก๊าซอาร์กอนขนาด 6-7 M3บรรจุที่ 2000 PSI หรือ 150 Bar สอบถามโทรหาเราที่ ไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ(TGP) 038-611050
ท่อก๊าซไนโตรเจนขนาด 6-7 M3 บรรจุที่ 2000 PSI หรือ 150 Bar สอบถามโทรหาเราที่ ไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ(TGP) 038-611050
ท่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขนาด 6M3 บรรจุที่ 20-25KG สอบถามโทรหาเราที่ ไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ(TGP) 038-611050
ท่อก๊าซผสมแบบแรงดันสูง ขนาด 6-7 M3
ก๊าซอุตสาหกรรมพิเศษ แก๊สหุงต้ม ตั้งแต่ 15-48Kg ในราคามาตรฐาน