อาร์กอน (Ar)

 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ อาร์กอน

ARGON

ลักษณะสีและท่อ- สีน้ำเงินใช้ทางอุตสาหกรรม- สีน้ำเงินไหล่ขาวสำหรับ HIGH PURITY GRADE- มีตัวอักษรสีขาวว่า“อาร์กอน”หรือ“ARGON” (Ar)
ข้อมูลสารเคมี (SDS)- สูตรทางเคมี : Ar- CAS NO : 7440-37-1- ก๊าซเฉื่อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นพิษ

อุปกรณ์ที่ใช้คู่กับอาร์กอน – หัววาล์ว CGA 580- ตัวปรับแรงดันสำหรับอาร์กอน
การจัดเก็บสถานที่จัดเก็บต้องมีระบบระบายอากาศเพียงพอหรืออุณหภูมิไม่เกิน 52 องศาเซลเซียส วางท่อในลักษณะตั้งขึ้นมีฝาครอบวาล์ว และต้องมีที่ยึดป้องกันการล้ม และกระแทก

การนำไปใช้
เชื่อมสแตนเลส, ใช้ในงานตัดแบนพลาสม่าร่วมกับไฮโดรเจน, ตัดเหล็ก, ใช้ในงานเชื่อมแบน MIG/MAG ร่วมกับ คาร์บอนไดออกไซด์