บริการของเรา

ตรวจสอบ

บริการตรวจสอบท่อ


ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีการตรวจสอบท่อ หลังจากที่ท่อนั้นนำไปใช้งานแล้ว 5 ปี และต้องตรวจสอบสภาพใหม่อีกครั้งทุกๆ 5 ปี โดยสถานที่ ที่สามารถให้การตรวจสอบท่อได้นั้น ต้องได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่ามีสิทธิ์ จะสามารถตรวจสอบสภาพท่อบรรจุก๊าซแรงดันสูง ซึ่งทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ (TGP) ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบสภาพท่อพร้อมออกใบรับรองการตรวจสภาพท่อจากทางโรงงานได้
เปลี่ยนหัววาล์ว

ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงหัววาล์ว


ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ มีผู้ชำนาญในการแก้ไขและปรับปรุงท่อก๊าซที่หัววาล์วชำรุดได้ โดยทางห้างฯ ได้มีหัววาล์วและอะไหล่ของหัววาล์ว เพื่อช่วยให้ท่านสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนที่ชำรุดได้

ทำความสะอาด

บริการทำความสะอาดท่อ


ในกรณีที่ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ ตรวจพบท่อที่มีโอกาสมีก๊าซ หรือสิ่งแปลกปลอมในท่อก๊าซ ทางห้างฯ   จะขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่อดังกล่าวไปบรรจุใหม่ ถ้าท่อที่ตรวจพบเป็นท่อของลูกค้าทางห้างฯ จะขอแจ้งให้ทางลูกค้าทราบก่อนที่จะล้างทำความสะอาดท่อดังกล่าว และไม่สามารถทำการบรรจุใหม่ได้ จนกว่าจะล้างทำความสะอาดก่อน เพราะเนื่องด้วยท่อที่มีก๊าซชนิดอื่นหรือสิ่งแปลกปลอมอยู่ในท่อนั้น อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในขั้นตอนการบรรจุก๊าซได้

ทำสี

บริการทำสีท่อ


 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการทำสีท่อหลังจากการตรวจสอบท่อแล้ว ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ มีบริการทำสีท่อให้ โดยสีที่ใช้นั้นจะบ่งบอกถึงลักษณะของชนิดก๊าซ และชื่อของก๊าซนั้น

โครงแพค

บริการจัดทำโครงแพคและติดตั้งชุดแมนนิโฟลด์ (แผงควบคุมแรงดันก๊าซ)


ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ต้องการใช้งานก๊าซแบบแพค สามารถติดต่อทางห้างฯ เพื่อทำการแนะนำ จัดทำ และติดตั้งโครงเหล็ก รวมถึงการติดตั้งชุดแมนนิโฟลด์ด้วยวัสดุที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ติดตั้งไลน์ก๊าซ

บริการติดตั้งระบบทางเดินท่อก๊าซทั้งในและนอกอาคาร


รับติดตั้งไลน์ก๊าซให้กับโรงงาน ตามมาตรฐานความปลอดภัย