หน้าแรก

กลุ่มธุรกิจไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ (TGP) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค จึงได้มีการจัดรูปแบบการบริหารภายในองค์กรโดยมีเป้าหมายในการบริหารบุคลากรในเครือให้มีความตื่นตัวและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรเพื่อให้ทุกขั้นตอนของการทำงาน มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเหตุดังกล่าวกลุ่มธุรกิจไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ จึงได้กระจายจุดจำหน่ายไปยังหลายพื้นที่ในภาคตะวันออก เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยราคาที่เป็นธรรม 
เรามีเครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ใช้สำหรับวิเคราะห์คุณภาพก๊าซก่อนจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า นอกจากนี้ TGP ยังได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 (Filling and Distribution of Gases to Customers) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 อีกด้วย นอกจากการจัดจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ แล้ว TGP ได้รับการเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ โดยให้บริการตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซประเภท 1 ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับ 2020-TH
เส้นกั้น

ผลิตภัณฑ์

ท่อก๊าซแรงดันสูง ก๊าซออกซิเจน ท่อก๊าซแรงดันสูง 2000 PSI ก๊าซออกซิเจน จาก ไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ (TGP)
ท่อก๊าซอาร์กอนขนาด 6-7 M3บรรจุที่ 2000 PSI หรือ 150 Bar สอบถามโทรหาเราที่ ไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ(TGP) 038-611050
ท่อก๊าซไนโตรเจนขนาด 6-7 M3 บรรจุที่ 2000 PSI หรือ 150 Bar สอบถามโทรหาเราที่ ไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ(TGP) 038-611050
ท่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขนาด 6M3 บรรจุที่ 20-25KG สอบถามโทรหาเราที่ ไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ(TGP) 038-611050
ขายอะไหล่และอุปกรณ์แบบถูกๆ
ซ่อมท่อก๊าซ ตรวจเช็คท่อก๊าซ

บริการของเรา

ตรวจสอบสภาพท่อ
ทำความสะอาดท่อ
ทำสีท่อ
ติดตั้งระบบทางเดินท่อก๊าซทั้งในและนอกอาคาร
ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงหัววาล์ว
จัดทำโครงแพคและติดตั้งชุดแมนนิโฟลด์(แผงควบคุมแรงดันก๊าซ)

อ่านต่อ