กลุ่มธุรกิจไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ (TGP) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค จึงได้มีการจัดรูปแบบการบริหารภายในองค์กรโดยมีเป้าหมายในการบริหารบุคลากรในเครือให้มีความตื่นตัวและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรเพื่อให้ทุกขั้นตอนของการทำงาน มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเหตุดังกล่าวกลุ่มธุรกิจไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ จึงได้กระจายจุดจำหน่ายไปยังหลายพื้นที่ในภาคตะวันออก เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยราคาที่เป็นธรรม 
เรามีเครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ใช้สำหรับวิเคราะห์คุณภาพก๊าซก่อนจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า นอกจากนี้ TGP ยังได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 (Filling and Distribution of Gases to Customers) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 อีกด้วย นอกจากการจัดจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ แล้ว TGP ได้รับการเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ โดยให้บริการตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซประเภท 1 ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับ 2020-TH
เส้นกั้น

ผลิตภัณฑ์

ออกซิเจน copy
อาร์กอน
ไนตโตรเจน
คาร์บอนไดออกไซด์
อะไหล่และอุปกรณ์
service-1

 

บริการของเรา

ตรวจสอบสภาพท่อ
ทำความสะอาดท่อ
ทำสีท่อ
ติดตั้งระบบทางเดินท่อก๊าซทั้งในและนอกอาคาร
ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงหัววาล์ว
จัดทำโครงแพคและติดตั้งชุดแมนนิโฟลด์(แผงควบคุมแรงดันก๊าซ)

อ่านต่อ.คลิ๊ก!>>