ก๊าซผสม (Mixed Gas)

Mixed-Gasลักษณะสีและท่อสีของตัวท่อ ไหล่ท่อ และแถบ จะขึ้นอยู่กับชนิดของก๊าซที่สั่ง
หัววาล์วขึ้นอยู่กับชนิดก๊าซที่ใช้งานส่วนใหญ่

การจัดเก็บจัดเก็บในที่อากาศถ่ายเท อุณหภูมิไม่เกิน 52 องศาเซลเซียสท่อก๊าซควรวางในแนวตั้งมีฝาครอบวาล์ว ต้องมีที่ยึดป้องกันการล้มและการกระแทก ต้องอยู่ห่างจากทางออกฉุกเฉินหรือทางขนส่งสินค้า

การนำไปใช้ใช้งานแตกต่างตามลักษณะของก๊าซที่ระบุ