ก๊าซอื่นๆ (Others)

OTHER GASฮีเลียม (He)
การนำไปใช้
– ใช้บรรจุก๊าซลูกโป่ง บอลลูน- ใช้ปกป้องบรรยากาศในงานผลิต เซมิคอนดัคเตอร์ไฟเบอร์ ออพติค- อุตสาหกรรมด้านอวกาศ- ตรวจสอบการรั่วซึม- ใช้ลดความร้อนของแม่เหล็กในเครื่องตรวจ MRIไฮโดรเจน (H2)
การนำไปใช้- ใช้แยกกำมะถันจากเชื้อเพลิงต่างๆ- สำหรับ MRI- ใช้สังเคราะห์พลาสติค โพลีเอสเตอร์ และไนลอน- ใช้ในงานภาคอวกาศ- ใช้ทำกระจกแผ่น- ใช้เป็นก๊าซชะล้าง- สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง

ไนตรัสออกไซด์ (N2O)
การนำไปใช้
– ใช้ร่วมในการผ่าตัดทางการแพทย์

อะเซทิลีน (C2H2)
การนำไปใช้
– ใช้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงด้วยการผสมออกซิเจน/อะเซทิลีน – เคลือบผิวแข็งที่ผิวหน้าโลหะ – ปัดเป่าผงฝุ่นจากโลหะ – ใช้ในงานตัด งานเซาะร่อง งานเชื่อม – การเผาให้ความร้อน- งานทำความสะอาดด้วยเปลวไฟ

แก๊สหุงต้ม (LPG)
การนำไปใช้- การหุงต้มในครัวเรือน- เชื้อเพลิงรถยนต์- ภาคอุตสาหกรรม- ภาคเกษตรกรรม
ข้อควรระวัง
1. ต้องตรวจสอบอายุของถังอย่างต่อเนื่อง หากถังหมดอายุให้รีบแจ้งและเปลี่ยนถังใหม่2. ควรตรวจสอบสภาพถัง วาล์วเปิด-ปิด สายก๊าซ หัวก๊าซและอุปกรณ์ใช้งานอื่นเป็นประจำ โดยเฉพาะก่อนการเปิดใช้งานทุกครั้ง3. ควรปิดวาล์วก๊าซที่ถัง เมื่อทำการใช้หุงต้มเสร็จทุกครั้ง4. การจัดเก็บหรือที่วางถังก๊าซ ควรหลีกเหลี่ยงจากแสงแดด แหล่งความร้อนและประกายไฟ5. เมื่อได้กลิ่นเหม็นของก๊าซรั่ว ห้ามจุดไฟหรือเปิดสวิทซ์ไฟเป็นเด็ดขาด6. หากเกิดการรั่วของวาล์วที่ถังก๊าซและไม่สามารถควบคุมได้ ให้รีบออกจากสถานที่นั้นทันทีจนกว่าก๊าซจะรั่วออกหมด