อะไหล่และอุปกรณ์

CARBON DIOXIDE (SCG)

เกลียวเข้าท่อ : 25E หัววาล์ว : CGA 320 น้ำหนักวาล์ว : 53 กิโลกรัม แรงดันใช้งาน : 150 บาร์

Price : สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 038-611-050

CARBON DIOXIDE (CHINA)

เกลียวเข้าท่อ : 25E หัววาล์ว : CGA 320 น้ำหนักวาล์ว : 53 กิโลกรัม แรงดันใช้งาน : 150 บาร์

Price : สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 038-611-050

OXYGEN VALVE (SCG)

เกลียวเข้าท่อ : 25E หัววาล์ว : CGA 540 น้ำหนักวาล์ว : 53 กิโลกรัม แรงดันใช้งาน : 150 บาร์

Price : สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 038-611-050

OXYGEN VALVE (CHINA)

เกลียวเข้าท่อ : 25E หัววาล์ว : CGA 540 น้ำหนักวาล์ว : 53 กิโลกรัม แรงดันใช้งาน : 150 บาร์

Price : สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 038-611-050

INERT GAS VALVE (SCG)

เกลียวเข้าท่อ : 25E หัววาล์ว : CGA 580 น้ำหนักวาล์ว : 53 กิโลกรัม แรงดันใช้งาน : 150 บาร์

Price : สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 038-611-050

INERT GAS VALVE (CHINA)

เกลียวเข้าท่อ : 25E หัววาล์ว : CGA 580 น้ำหนักวาล์ว : 53 กิโลกรัม แรงดันใช้งาน : 150 บาร์

Price : สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 038-611-050

เกจวัดระดับแรงดันสำหรับ อาร์กอนและไนโตรเจน

ใช้กับหัววาล์ว : CGA 580 ช่วงแรงดัน : 0-250 บาร์

Price : สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 038-611-050

เกจวัดระดับแรงดันอะเซทิลีน

ใช้กับหัววาล์ว : CGA 300 C2H2 ช่วงแรงดัน : 0-25 บาร์

Price : สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 038-611-050

ฝาวาล์ว

Price : สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 038-611-050

แกนวาล์วและลิ้นวาล์ว

Price : สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 038-611-050

ตัวปรับแรงดันสำหรับ LPG

แรงดันขาเข้าสูงสุด : 20 บาร์ แรงดันขาออกสูงสุด: 1.5 บาร์ ขนาดของตัวเชื่อมต่อขาเข้า: 80 ขนาดของตัวเชื่อมต่อขาออก: 7.35 มม

Price : สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 038-611-050

ตัวปรับแรงดันสำหรับ อะเซทิลีน

แรงดันขาเข้าสูงสุด : 20 บาร์ แรงดันขาออกสูงสุด : 1.5 บาร์ ขนาดของตัวเชื่อมต่อขาเข้า: 60 -60 ขนาดของตัวเชื่อมต่อขาออก: 7.35 มม.

Price : สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 038-611-050

ตัวปรับแรงดันสำหรับคาร์บอนไดออกไซด์

แรงดันสูงสุด: 200 กก. / 2 ซม. อัตราการไหล: 1-25 ลิตร / นาที แรงดันใช้งาน: 2 กก. / 2 ซม.

Price : สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 038-611-050

ตัวปรับแรงดันสำหรับอาร์กอนและไนโตรเจน

( ยี่ห้อ IOxygen ) แรงดันขาเข้าสูงสุด : 315 บาร์ แรงดันขาออกสูงสุด : 15 บาร์ ขนาดของตัวเชื่อมต่อขาเข้า: R6 * 65 ขนาดของตัวเชื่อมขาออก: 7.35 มม. / ( ยี่ห้อ Kovet ) แรงดันขาเข้าสูงสุด : 315 บาร์ แรงดันขาออกสูงสุด : 25 บาร์ ขนาดของตัวเชื่อมต่อขาเข้า: R6 * 65 ขนาดของตัวเชื่อมขาออก: 7.35 มม.

Price : สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 038-611-050

ตัวปรับแรงดันสำหรับออกซิเจน

แรงดันขาเข้าสูงสุด : 200 บาร์ แรงดันขาออกสูงสุด : 15 บาร์ ขนาดของตัวเชื่อมขาเข้า: R6*65 ขนาดของตัวเชื่อมขาออก: 7.35 มม.

Price : สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 038-611-050

ท่อทนแรงดันสูงแบบไม่มีตะเข็บ

ความจุ: 10 ลิตร, 40 ลิตร, 47ลิตร แรงดันการทำงาน: 150 บาร์ แรงดันไฮดรอลิก: 250 บาร์

Price : สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 038-611-050