ออกซิเจน (O2)

ลักษณะท่อและคุณสมบัติของก๊าซออกซิเจนในตลาด

ลักษณะท่อและคุณสมบัติของก๊าซออกซิเจนในตลาด

รูปแบบบรรจุภัณฑ์

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ออกซิเจน oxygen (O2)
OXYGEN

ลักษณะสีและท่อ- สีดำใช้ทางอุตสาหกรรม- สีดำไหล่ขาวใช้สำหรับ High Purity Grade- สีเขียวใช้ทางการแพทย์- มีตัวอักษรสีขาวว่า“ออกซิเจน”หรือ“OXYGEN (O2)”

ข้อมูลสารเคมี (SDS)- สูตรทางเคมี : O2- CAS NO : 7782-44-7- คุณสมบัติ : ก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ช่วยให้ติดไฟ

อุปกรณ์ที่ใช้คู่กับออกซิเจน – หัววาล์ว CGA 540- ตัวปรับแรงดันสำหรับออกซิเจน

การจัดเก็บท่อก๊าซควรจัดวางตั้งขึ้น ในที่มีการระบายอากาศ อุณหภูมิไม่เกิน 52 องศาเซลเซียส ต้องแยกออกจากก๊าซไวไฟ วัสดุติดไฟ หรือน้ำมันอย่างน้อย 20 ฟุต สถานที่เก็บท่ออยู่ห่างจากทางออกฉุกเฉินหรือทางขนส่งสินค้า วางท่อในลักษณะตั้งขึ้น มีฝาครอบวาล์ว และต้องมีที่ยึดป้องกันการล้มและกระแทก

การนำไปใช้
ช่วยหายใจ, หลอมเหล็ก, เลี้ยงปลา, ตัดเหล็ก, หลอมแก้ว